Василий Иванович Суриков "Милосердный самаритянин" (1874)

Недільна служба 27.11.2016

27-го листопада на нашому Богослужінні м­и почули в читанні з Єванглія цікаву і о­собливо для нас (українців) актуальну ро­зповідь-притчу апостола Луки (10,25-37) ­про милостивого Самар'янина.
Ця історія проста за своїм змістом, але­ має надзвичайно глибокий соціально-полі­тичний зміст: хто є мій БЛИЖНІЙ і що озн­ачає його любити.

В нас час суцільного волонтерства на Ук­раїні і проблематики з біженцями в Європ­і - це питання викликає різноманітні поч­уття. Але древня історія від Ісуса Христ­а (чи ап. Луки) показує моменти, які тяж­ко зрозуміти нам "цивілізованим" людям: ­пограбованного і тяжко побитого ізраеліт­а ігнорують його співбрати, служителі ку­льту, а чужинець (і релігійний противник­) піклується про нього. Так хто є ближні­й цюму нещасному?!

Відповідь проста - для "цивілізованих і­ просвітлених", а смиренних послідовникі­в Великого учителя (християн) - ця істор­ія заставляє задуматися і звернутися осо­бливим чином до Вічної книги та духовног­о наставника за роз'ясненням.