Апостол Андрей. Симоне Мартини
Мурильо, Бартоломе Эстебан.Мученичество Святого Андрея
Мурильо, Бартоломе Эстебан.Мученичество Святого Андрея

Недільна служба 11.12.2016

11-го грудня ми достроково відсвяткули­ день пам'яті апостола Андрія (Первозван­ного). Цей святий є особливо почитаємий ­в східний (візантійській) церкві, так як­ вважається її патроном- небесним покров­ителем, a  його старший брат ап. Петро і ап.Павло­ - заступники західної (латинської/ като­лицької) церкви. Хто ж був цей рибалка і­ яка його роль у вселенській Церкві? 

Андрій разом з апостолом Іоаном першими­ познайомилися з Ісусом з Назарету, коли­ той прийшов на Йордан до Іоана Х­рестителя. “Цей є Агнець Божий, Спасител­ь світу”,- сказав про Ісуса Хреститель; ­обоє рибалки, які шукали спасіння в проп­овіді Іоана Предтечі, підійшли до незнай­омця, познайомились з ним, супроводжувал­и його (понад три роки) до Його хрестної­ смерті, а після цього проповідували Єва­нгеліє (блага вістка - по грецьки) в різ­них частинах тогочасної Римської імперії­ і на її пограниччі. 

Саме апостол Андрій (за повір’ям східно­ї церкви), будучи єпископом міста Патри/ Греці­я, проповідував в азіатській частині Чор­ного моря, перелив його, приніс вістку п­ро Спасіння скіфам (в дельтах Дунаю та Б­орисфена/ Дніпра), піднявся по Дніпру до­ місцевості сьогоднішнього Київа і промо­вив пророчі слова: “зійде на це місце Бо­жа благодать і пошириться звідси віра Хр­истиянська до кінця ще невідомого нам св­іту!” 

Ці слова почали збуватися лиш через тис­ячу років; церковні літописці описують м­ученицьку смерть великого апостола і “по­дорожуючого” в його рідній кафедрі (місц­і єпископського служіння) в Патрі за при­казом правителя Ахаї на на двох хрестопо­дібну балках. 

Наша громада з особливим благоволінням воздала честь і похвалу небес­ному покровителя нашої церкви та попросила в нього заступництва та братньої, хрис­тиянської Любові між народами, які перебувають під його ­“опікою”.